Политика за поверителност

Политика за поверителност

(в сила от 20.09.2020)

Екипът на SmallTalk.BG управлява страницата на SmallTalk.BG (‘Услугата”) Тази страница ви информира за нашите политики относно събирането, използването и разкриването на лична информация, когато използвате нашата услуга.
Моля, прочетете следното, за да научите повече за нашата Политика за поверителност. Посещавайки или използвайки Уебсайта или Услугите по какъвто и да е начин, вие потвърждавате, че приемате практиките и политиките, описани в тази Политика за поверителност, и с това се съгласявате, че ще събираме, използваме и споделяме вашата информация по следните начини.
Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от платформата www.smalltalk.bg e SmallTalk.BG, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Княз Борис 1 86, 1000, Korner Coworking Space.
Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: team@smalltalk.bg
Няма да използваме или споделяме вашата информация с никого, освен както е описано в тази Политика за поверителност.
Видовете лични данни, които обработваме

I. Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:
1. Събиране и използване на лична информация
Вие встъпвате в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт „SmallTalk.BG“ - www.smalltalk.bg, (“Общите условия”).
Докато използвате нашата услуга, може да изискаме от вас да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентифициране с вас. Личната информация може да включва, но не се ограничава до, вашия имейл адрес, име, друга информация („Лична информация“)

2. Регистрационни данни за вписване на нашата платформа SmallTalk.Bg, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
Ние също така можем да събираме информация, която вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата услуга („Регистрационни данни“). Тези регистрационни данни могат да включват информация като адрес на интернет протокола ("IP") на вашия компютър, тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, часът и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници и други статистика.
Освен това можем да използваме услуги на трети страни, като Google Analytics, Intercom, Perfect Audience, които събират, наблюдават и анализират този тип информация, за да подобрим функционалността на нашата услуга.

II. Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:
1. Данни за регистриране на нашата платформа „SmallTalk.BG“:
Име
Парола
Месторабота
Имейл адрес
Профил в социални мрежи
Образование
Друга лична информация, която се изисква
2. Данни, съдържащи се в имейли, контактни форми, форми за обратна връзка, публикуван коментар на платформата „SmallTalk.BG“ или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон и други форми на комуникация и/или изразяване:
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефонен номер;
● Адрес;
● Интернет сайт;
● Съдържание на коментара / съобщението;
Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия чрез уведомяване екипа на SmallTalk.Bg на team@smalltalk.bg. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

III. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:
1. Данни за регистрирането Ви на платформата SmallTalk.BG:
Име
Парола
Месторабота
Имейл адрес
Профил в социални мрежи
Образование
Друга лична информация, която се изисква

IV. Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:
1. Данни за регистрирането Ви на платформата SmallTalk.BG:
Име
Парола
Месторабота
Имейл адрес
Профил в социални мрежи
Образование
Друга лична информация, която се изисква
2. Данни, съдържащи се в имейли, контактни форми, форми за обратна връзка, публикуван коментар на платформата „SmallTalk.BG“ или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон и други форми на комуникация и/или изразяване:
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Телефонен номер;
● Адрес;
● Интернет сайт;
● Съдържание на коментара / съобщението;

Цели на обработката на личните данни
1. Данните от регистрацията Ви на платформата „SmallTalk.BG“ се обработват за целите на:
● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности
● Автентикация при влизане в профила Ви;
● Изпращане на съобщения чрез имейл и/или push нотификации за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
3. Данните за контакт и изпратено съобщение, съдържанието в него или публикуван коментар се обработват за целите на:
● Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
● Осъществяване на комуникация с Вас;
● Подобряване на качеството на Услугата и функционалността на платформата;
Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно със Plastic Free Life:
1. Вдъхновители и Партньори от нашата мрежа
3. Социални медии, като Facebook, Instagram, LinkedIn и Google
4. Софтуерна компания, която разработва и доставя и хостинга на платформата.
5. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
6. Информация за трети страни наши партньори
За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата:
Facebook
Google
Google Analytics
Google Tag Manager
Facebook Pixel
Facebook Event Tracking
Google Remarketing Dynamic Product Feed
Typeform
Mailchimp
LinkedIn
Zoom
Данните се обработват за следните срокове:
1. Данни, предоставени на договорно основание:
● Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната кореспонденция с Вас и до изтичането на 5 години от датата на последното използване на платформата от Ваша страна. Предоставили сме Ви функционална възможност по всяко време да изтриете участието си в платформата си преди изтичането на крайния петгодишен срок информирате Администратора на team@smalltalk.bg.
2. Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
3. Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено в т.1 от тази секция;
Вашите права във връзка с личните Ви данни
1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
2. Право на коригиране на неточни лични данни
● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
● Отпадане на необходимостта от обработка;
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
● Незаконна обработка на данни;
● Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.
4. Право на ограничаване на обработването, когато:
● се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
● обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
● при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
● е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
5. Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:
● предоставяме данните директно на Вас; или
● при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор;
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
● Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.
7. Право да възразите срещу директния маркетинг:
● Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.
8. Право на жалба до надзорен орган в държавата членка по обичайно ми местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако считам, че обработването на личните ми данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679. На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Длъжностното лице по защита на данните и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за „SmallTalk.BG“, Вие можете да изпратите имейл до team@smalltalk.bg за упражняване на права като субект на данни.
Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.
9. Промени в тази Политика за поверителност
Може да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на нашата платформа.
Препоръчваме ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила, когато са публикувани на нашата платформа.
10. Свържете се с Нас
Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас на team@smalltalk.bg.

Български