Условия за ползване

Oбщи условия за използване на уебсайт www.smalltalk.bg

1. Общи условия
Настоящите Общи условия представляват правно споразумение със задължителна, обвързваща сила между страница SmallTalk.BG (платформа за менторство) и потребителите (Вие) във връзка с услугите, предлагани от www.smalltalk.bg. С разглеждането на страниците, натискането на обектите и връзките, разположени на страниците на www.smalltalk.bg, Вие се съгласявате, приемате и се задължавате да спазвате тези Условия за обслужване.
Този уебсайт се управлява от Smalltalk.BG. В целия сайт термините „ние“ и „нашият“ се отнасят до SmallTalk.BG. SmallTalk.BG предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, при условие че приемате всички условия, правила и известия, посочени тук.

2. За поверителността на Вашите данни
SmallTalk.BG обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че smalltalk.bg има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме е необходимо приемането на следните данни:

  • Име
  • Парола
  • Месторабота
  • Имейл адрес
  • Профил в социални мрежи
  • Образование
  • Друга лична информация, която се изисква
В последствие имате възможност да коригирате тези данни чрез имейл, изпратен до Администратора на team@smalltalk.bg.
Данните, които ще получим регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – свързване с Ментори,партньори, други лица от нашата мрежа, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, подобряване на обслужването на SmallTalk.BG. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина. Вашата регистрация може да бъде изтрита от системата на smalltalk.bg заедно с прилежащите към него данни при желание от Ваша страна.

3. Условия на уебстраницата
Съгласявайки се с настоящите Общи условия, вие заявявате, че сте най-малко пълнолетни във вашата държава или провинция на пребиваване или че сте пълнолетни във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си за позволете на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използва този сайт.
Вие не можете да използвате нашите продукти за незаконни или неоторизирани цели, нито можете, при използването на Услугата, да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предавате никакви вируси или код с разрушителен характер.
Нарушение на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

4. Точност, Пълнота и Съвременност на Информацията
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалите на този сайт са предоставени само за обща информация и не бива да се разчита на тях или да се използват като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по-точни, по-пълни или по-навременни източници на информация. Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш риск.
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да модифицираме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Вие се съгласявате, че ваша отговорност е да наблюдавате промените в нашия сайт.

5. Допълнителни инструменти
Можем да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, над които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или въвеждане.
Вие признавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „налични“, без никакви гаранции, изявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща от или свързана с използването на незадължителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш риск и преценка и вие трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответния (ите) доставчик (и).
В бъдеще можем също да предлагаме нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и / или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

6. Връзки на Трети страни
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за изследване или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни или за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за вреди или щети, свързани с покупка или използване на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, направени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да участвате в каквато и да е транзакция. Оплакванията, претенциите, притесненията или въпросите относно продукти на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

7. Коментари на Потребители, Обратна Връзка и други споделяния
Ако по наше искане изпратите определени конкретни заявки (например заявки за намиране на работа) или без искане от нас изпращате творчески идеи, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по имейл, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничение, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по какъвто и да е начин всякакви коментари, които ни изпращате (вкл коментари и информация предадена в социалните ни мрежи). Ние нямаме никакво задължение (1) да поддържаме каквито и да било коментари на доверие; (2) да плащаме обезщетение за всякакви коментари; или (3) за отговор на коментари.
Можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наше усмотрение сме решили, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушава интелектуална собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване .
Съгласявате се, че вашите коментари няма да нарушават нито едно право на трета страна, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или право на собственост. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или незаконни по друг начин, обидни или нецензурни материали или да съдържат какъвто и да е компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който може по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на свързания уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от себе си или да подвеждате по друг начин нас или трети страни относно произхода на коментари. Вие носите изключителна отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

8. Грешки, неточности и пропуски
Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до Вашето описанията, описание на нашите услуги, предложения, партньорства. Ние си запазваме правото да коригираме всички грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информация или да анулираме услуги, ако каквато и да е информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте подали заявката си) .

9. Забранени употреби
В допълнение към други забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всяка незаконна цел; (б) да прикани други да извършват или да участват в незаконни действия; (в) да нарушават всякакви международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуалната собственост или правата на интелектуална собственост на други; д) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, клевети, принизява, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предоставя невярна или подвеждаща информация; (g) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще засегне функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; (з) да събира или проследява личната информация на други; (i) за спам, фишинг, фарм, претекст, паяк, пълзене или изстъргване; й) за всяка неприлична или неморална цел; или (k) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или свързания с нея уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

10. Ограничаване на отговорността
Ние не гарантираме и не заявяваме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да Ви уведомим.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за използване на услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти, доставени ви чрез услугата, се предоставят (освен ако изрично не е посочено от нас) за ваше използване, както е налично, без каквото и да било представяне, гаранции или условия от какъвто и да било вид.
В никакъв случай SmallTalk.BG, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за вреди, загуби, искове или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение пропуснати печалби, пропуснати приходи, изгубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или всякакви подобни щети, независимо дали се основават на договор, непозволено увреждане (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, произтичащи от вашето използване на която и да е от услугата или продукти, доставени с помощта на услугата, или за всяка друга претенция, свързана по какъвто и да е начин с вашето използване на услугата или който и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски във всяко съдържание или загуба или повреда от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за тяхната възможност. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

11. Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите безвредната Gradguide и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели, доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушението на настоящите Общи условия или документите, които те включват чрез препратка, или вашето нарушение на който и да е закон или правата на трета страна.

12. Прекратяване на Договора Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или от нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато спрете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка подозираме, че не сте се съобразили с която и да разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие.

13. Приложимо право. Спорове. Алтернативно решаване на спорове
Настоящите Условия за ползване и всякакви отделни споразумения, с които Ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България
При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн услуги, при който не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

14. Съдържание и авторски права
Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост или са лицензирани от smalltalk.bg и са защитени от българските и други приложими закони и конвенции за авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост. Възпроизвеждането на съдържанието, на уебсайта и/или който и да е негов елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на plasticfreelife.bg или на неговите праводатели. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

15. Промени в Общите условия за ползване
Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да актуализираме, променяме или заменяме която и да е част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

16. Контакт с Нас
Въпроси относно Общите условия за ползване Ви съветваме да изпращате на team@smalltalk.bg.

Български